AMVIOM vzw

door hernieuwbare energie minder zorg voor onze toekomst

Voorwoord op deze site. 

Alvorens u aan deze site aandacht besteedt, willen we u er op wijzen dat de hier beschreven zaken nog maar net van de tekentafel afgekomen zijn. Alle tekeningen dienen als "artist impression" gezien te worden. Mocht u op korte termijn op zoek zijn naar een “groene vakantie” dan kunt u  nog niet bij ons terecht, verderop in deze site leest u waarom. 

Voor het ontwikkelen van deze  recreatiefaciliteiten in agrarische omgeving staat zo’n drie à vier jaar. Hierbij gaan we er vanuit dat de plaatselijke overheden vlot willen meewerken. Het is nu allemaal toekomstmuziek, maar als het met onze missie lukt is het de moeite meer dan waard. 

Belangstellenden die bij de missie affiniteit voelen worden uitgenodigd een belangeloze bijdrage in de ontwikkeling te doen. Hierbij wordt niet aan financiële middelen gedacht, maar aan research door personen met milieukennis en hernieuwbare energietechnieken. 

Mocht u dus ideeën of suggesties hebben in disciplines zoals: 
architect, milieutechnicus, rentmeester, of heeft u ervaring in de zorg, en u wilt onze plannen ondersteunen binnen uw werkgebied, dan houden we ons warm aanbevolen.  In dat geval verzoeken wij u eens op de knop “gezocht/contact” te drukken. 

Met behulp van Google “Alerts” en andere aanbieders van kennis proberen we dagelijks onze kennis en wetenschap over alle zaken die ons behulpzaam zouden kunnen zijn te volgen. Soms plaatsen we ook onder de knop “Begrippenlijst” links van betrokken bedrijven die met iets moois bezig zijn.
einde 

Missie AMVIOM eu vzw 

Onze beoogde missie bestaat uit het ontwikkelen van recreatiefaciliteiten binnen een bio- agrarische omgeving en het hiernaar transformeren/ herontwikkelen van bestaande bedrijven/ faciliteiten in West Europa. Deze faciliteiten willen we zoveel als mogelijk is zelfvoorzienend maken met betrekking tot: 

afvalbeheer duurzame energie
goede beveiliging
levensloopbestendig voor recreanten en werknemers
voedselproductie zonder irreële belasting op ons milieu
water inclusief duurzaam waterbeheer
onze locaties willen wij voorzien van uitstekende recreatiefaciliteiten voor: 

1.personen zonder beperkingen 90%
2.personen met beperkingen 10%
3.kinderen met beperkingen die dag- of residentiële opvang buiten het gezin tijdens de vakantieperioden behoeven. 

Nr 1. zal bestaan uit toerplaatsen, tevens geschikt als vaste staplaatsen voor recreanten die nadrukkelijk behoefte hebben aan een omgeving waar respect is voor natuur, dier en medemens. 

Nrs 2. en 3. behoren tot een speciale groep binnen Europa van vele miljoenen personen in alle leeftijden, waarvoor helaas relatief weinig recreatieve mogelijkheden bestaan.

einde